AGB

Általános szerződési feltételek ügyféladatokkal

tartalmat

 1. hatálya
 2. szerződéskötés
 3. elállási jog
 4. Árak és fizetési feltételek
 5. Szállítási és szállítási feltételek
 6. a tulajdonjog fenntartása
 7. Felelősség a hibákért (garancia)
 8. Felelősség
 9. Alkalmazandó jog
 10. illetékességi hely
 11. Alternatív vitarendezés

1) Hatály

1.1 Az AMARÉB UG (korlátozott felelősség) (továbbiakban "eladó") jelen általános szerződési feltételei (továbbiakban ÁSZF) minden olyan áruszállítási szerződésre vonatkoznak, amelyet a fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: "Vásárló") az eladóval köt. az eladó webáruházában bemutatott árukra. Az ügyfél saját feltételeinek feltüntetése ezúton ellentmond, hacsak más megállapodás nem történt.

1.2 Fogyasztó a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy egyéni vállalkozói célból jogügyletet köt.

1.3 Jelen feltételek értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve cselekvőképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenysége gyakorlása során jár el.

2) Szerződéskötés

2.1 Az eladó webáruházában található termékleírások nem jelentenek kötelező érvényű ajánlatot az eladó részéről, hanem arra szolgálnak, hogy a vásárló kötelező érvényű ajánlatot tegyen.

2.2 A vásárló az eladó webáruházába integrált online megrendelőlapon teheti meg az ajánlatot. A kiválasztott áruk virtuális kosárba helyezését és az elektronikus rendelési folyamat lebonyolítását követően a vásárló a kosárban lévő árura vonatkozóan jogilag kötelező szerződési ajánlatot tesz a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva.

2.3 Az eladó öt napon belül elfogadhatja a vevő ajánlatát,

 • írásos megrendelés visszaigazolásának vagy szöveges (fax vagy e-mail) visszaigazolásának megküldésével, amelynél a rendelés visszaigazolásának Vásárló általi megérkezése a döntő, vagy
 • a megrendelt áru vevőhöz való eljuttatásával, melynél az áru vevő általi átvétele a meghatározó, ill
 • úgy, hogy a megrendelést követően fizetésre kéri a vásárlót.

Ha a fenti alternatívák közül több is létezik, a szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a fenti alternatívák egyike először jelentkezik. Az ajánlat elfogadásának határideje a vevő az ajánlat elküldését követő napon kezdődik és az ajánlat elküldését követő ötödik nap végén ér véget. Ha az eladó a vevő ajánlatát a fent említett határidőn belül nem fogadja el, az az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében a vásárló szándéknyilatkozatához a továbbiakban nem kötődik.

2.4 Ha a PayPal által kínált fizetési módot választja, a fizetés a PayPal (Europe) S.à r.l. fizetési szolgáltatón keresztül történik. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: "PayPal"), a PayPal használati feltételeinek megfelelően, amelyek megtekinthetők a következő címen: https://www.paypal.com/tól től/ webapps/mpp/ csinálni/useragreement-full vagy - ha az ügyfél nem rendelkezik PayPal számlával - a PayPal számla nélküli fizetés feltételeinek megfelelően, amely megtekinthető a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ha a vásárló a PayPal által kínált, az online rendelés során választható fizetési móddal fizet, az eladó már a rendelési folyamatot lezáró gomb megnyomásával nyilatkozik a vevő ajánlatának elfogadásáról.

2.5 Az eladó online megrendelőlapján keresztül történő ajánlattételkor a szerződés szövegét az eladó a szerződéskötést követően elmenti és szöveges formában megküldi a vevőnek (pl. e-mail, fax vagy levél). Az eladó a szerződés szövegét ezen túlmenően nem teszi hozzáférhetővé.

2.6 Mielőtt az eladó online megrendelőlapján kötelező érvényű rendelést adna le, az ügyfél a képernyőn megjelenő információk figyelmes elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A beviteli hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyító funkciója, melynek segítségével a képernyőn megjelenő kijelzés nagyítható. A vásárló az elektronikus rendelési folyamat részeként a beírásait a szokásos billentyűzet- és egérfunkciók segítségével javíthatja mindaddig, amíg a rendelési folyamatot lezáró gombra nem kattint.

2.7 A szerződéskötéshez csak a német nyelv áll rendelkezésre.

2.8 A megrendelés feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailen és automatizált rendelésfeldolgozáson keresztül történik. A vásárlónak gondoskodnia kell az általa a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyességéről, hogy az eladó által küldött e-maileket erre a címre lehessen fogadni. A vevőnek különösen a SPAM szűrők használatakor kell gondoskodnia arról, hogy az eladó vagy a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik fél által küldött összes e-mail kézbesíthető legyen.

3) Elállási jog

3.1 A fogyasztókat általában megilleti az elállási jog.

3.2 Az elállási jogról további információkat az eladó elállási nyilatkozatában talál.

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Hacsak az eladó termékleírása másként nem rendelkezik, a feltüntetett árak a törvényes forgalmi adót tartalmazó teljes árak. Az esetleges további szállítási és szállítási költségek a mindenkori termékleírásban külön szerepelnek.

4.2 A fizetési mód(ok)ról az eladó webáruházában tájékoztatjuk a vásárlót.

4.3 Ha a „Shopify Payments” fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választ, a fizetést a Stripe Payments Europe Ltd. fizetési szolgáltató dolgozza fel, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban: „Stripe” ). A Shopify Paymentsen keresztül kínált egyedi fizetési módokról az eladó online áruházában tájékoztatják a vásárlót. A fizetések feldolgozásához a Stripe más fizetési szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyekhez speciális fizetési feltételek érvényesek, amelyekre az ügyfél jogosult külön kiemeljük. További információ a „Shopify Payments”-ről online érhető el a következő címen: https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de elérhető.

5) Szállítási és szállítási feltételek

5.1 Ha az eladó felajánlja az áru kiszállítását, a kiszállítás az eladó által megadott szállítási területen belül történik a vásárló által megadott szállítási címre, eltérő megállapodás hiányában. A tranzakció lebonyolítása során az eladó rendelésfeldolgozásában megadott szállítási cím az irányadó.

5.2 Ha az áru szállítása a vevő felelőssége miatt meghiúsult, a vásárló viseli az eladónál felmerülő ésszerű költségeket. Ez nem vonatkozik a szállítás költségeire, ha a vevő ténylegesen él elállási jogával. Ha a vevő az elállási jogát eredményesen él, a visszaküldési költségekre az eladó elállási kötöttségében foglalt szabályozás az irányadó.

5.3 Ha a vevő vállalkozóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata a vásárlóra száll át, amint az eladó a terméket a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a fuvarozásért egyébként felelős személynek vagy intézménynek átadta. ki a szállítmányból. Ha a vevő fogyasztóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata csak akkor múlik el, amikor az árut a vevőnek vagy az átvételre jogosult személynek átadják. Ettől eltérően az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata is átszáll a vásárlóra, amint az eladó a terméket a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállításért egyébként felelős személynek, intézménynek átadta, ha a Megrendelő a kivitelezéssel megbízta a szállítmányozót, a fuvarozót vagy a küldemény lebonyolításáért egyébként felelős személyt vagy intézményt, és az eladó ezt a személyt vagy intézményt korábban nem nevezte meg a megrendelőnek.

5.4 Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a szerződéstől, ha hibás vagy nem megfelelő kézbesítést hajt végre. Ez csak abban az esetben érvényes, ha a szállítás elmulasztása nem az eladó felelőssége, és a szállítóval kellő körültekintéssel meghatározott fedezeti ügyletet kötött. Az eladó minden ésszerű erőfeszítést megtesz az áru beszerzése érdekében. Az áru hiánya vagy csak részleges elérhetősége esetén a vásárlót haladéktalanul értesítjük, és az ellenértéket haladéktalanul visszatérítjük.

5.5 Az átvétel logisztikai okokból nem lehetséges.

6) A tulajdonjog fenntartása

6.1 Fogyasztókkal szemben az eladó fenntartja magának a tulajdonjogot a leszállított árura a vételár teljes kiegyenlítéséig.

6.2 Vállalkozókkal kapcsolatban az eladó fenntartja a tulajdonjogot a leszállított árukra mindaddig, amíg a fennálló üzleti kapcsolatból eredő összes követelése teljes mértékben ki nem egyenlődik.

6.3 Ha az ügyfél vállalkozóként jár el, jogosult a lefoglalt árut rendes üzletmenet keretében továbbértékesíteni. A vevő minden ebből eredő, harmadik személyekkel szembeni követelést előre engedményez az eladóra a mindenkori számlaérték (forgalmi adóval együtt) erejéig. Ez az engedményezés attól függetlenül érvényes, hogy a lefoglalt árut feldolgozás nélkül vagy után értékesítették-e. Az ügyfél az engedményezés után is jogosult a követelések behajtására. Az eladónak a követelések behajtására vonatkozó joga változatlan marad. Az eladó azonban mindaddig nem hajtja be a követeléseket, amíg a vevő eleget tesz az eladóval szembeni fizetési kötelezettségének, nem késik a fizetést, és nem nyújtottak be fizetésképtelenségi eljárás megindítására irányuló kérelmet.

7) Felelősség a hibákért (garancia)

Ha a következő szabályzat másként nem rendelkezik, a törvényi hibafelelősség az irányadó. Ettől eltérően az áruszállítási szerződésekre a következők vonatkoznak:

7.1 Ha az ügyfél vállalkozóként jár el,

 • az eladó megválaszthatja a kiegészítő teljesítés típusát;
 • új áru esetén a hiba elévülési ideje az áru átadásától számított egy év;
 • használt áruk esetén a hibákból eredő jogok és igények ki vannak zárva;
 • az elévülés nem kezdődik újra, ha a kellékszavatossági kötelezettség részeként csereszállításra kerül sor.

7.2 A fentiekben meghatározott felelősségkorlátozások és a határidők rövidítése nem érvényesül

 • az ügyfél kártérítési és költségtérítési igénye esetén,
 • abban az esetben, ha az eladó csalárd módon eltitkolta a hibát,
 • olyan áruk esetében, amelyeket az épületben szokásos rendeltetésüknek megfelelően használtak, és amelyek annak hibáját okozták,
 • egy lehetséges Az eladó meglévő kötelezettsége a digitális termékek frissítésére, digitális elemeket tartalmazó áruszállítási szerződések esetén.

7.3 Emellett a vállalkozókra vonatkozik, hogy a törvényi elévülési idők bármely a meglévő törvényes visszkereseti jog nem érinti.

7.4 Ha a vásárló a Német Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 1. szakasza értelmében kereskedőként jár el, a Német Kereskedelmi Törvénykönyv 377. paragrafusa értelmében köteles a hibák vizsgálatára és bejelentésére. Ha a vásárló az ott szabályozott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az árut jóváhagyottnak kell tekinteni.

7.5 Ha a vevő fogyasztóként jár el, akkor a nyilvánvaló szállítási sérüléssel kiszállított árut a szállítónál reklamálni kell, és erről az eladót tájékoztatni. Ha a vevő nem tesz eleget, az semmilyen hatással nincs a jogszabályi vagy szerződéses hibaigényére.

8) Felelősség

Az eladó felelősséggel tartozik az ügyfél felé minden szerződéses, kvázi-szerződéses és törvényes, ideértve a kártérítési és költségtérítési követelést is, az alábbiak szerint:

8.1 Az eladó minden jogi okból teljes felelősséggel tartozik

 • szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén,
 • szándékos vagy gondatlan élet-, testi- vagy egészségkárosodás esetén,
 • garanciális ígéret alapján, ha erre vonatkozóan másként nem állapodnak meg,
 • kötelező felelősség miatt, például a termékfelelősségi törvény alapján.

8.2 Ha az eladó egy lényeges szerződéses kötelezettségét gondatlanul megszegi, a felelősség a szerződésre jellemző előrelátható kárra korlátozódik, kivéve, ha a felelősség a fenti bekezdés szerint korlátlan. A lényeges szerződéses kötelezettségek azok a kötelezettségek, amelyeket a szerződés a szerződés céljának elérése érdekében a tartalma szerint az eladóra ró, és amelyek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő végrehajtásához, és amelyek betartására a vásárló rendszeresen számíthat. .

8.3 Mellesleg az eladó felelőssége kizárt.

8.4 A fenti felelősségi szabályok vonatkoznak az eladónak helyettes ügynökei és törvényes képviselői iránti felelősségére is.

9) Irányadó jog

A Németországi Szövetségi Köztársaság joga a felek közötti minden jogviszonyra vonatkozik, kivéve az ingó javak nemzetközi vásárlására vonatkozó jogszabályokat. A fogyasztókra ez a jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelmet nem vonják vissza.

10) Joghatóság

Ha az ügyfél kereskedőként, közjogi jogi személyként vagy különleges közjogi alapként jár el, amelynek bejegyzett székhelye a Németországi Szövetségi Köztársaság területén van, a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvita kizárólagos illetékességi helye a hely. az eladó üzletéről. Ha a vevő székhelye a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül található, az eladó telephelye a kizárólagos illetékességi hely a jelen szerződésből eredő minden vitás ügyben, ha a szerződés vagy a szerződésből eredő követelések az ügyfél szakmai ill. kereskedelmi tevékenység. A fenti esetekben azonban az eladó minden esetben jogosult a vevő székhelye szerinti bírósághoz fordulni.

11) Alternatív vitarendezés

11.1 Az EU Bizottsága platformot biztosít az internetes online vitarendezéshez az alábbi linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ez a platform kapcsolattartási pontként szolgál az olyan online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták peren kívüli rendezésére, amelyekben fogyasztó érintett.

11.2 Az eladó nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói választottbíróság előtti vitarendezési eljárásban.